Välförtjänta arbetsbelöningar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att besättningarna är rederiernas viktigas-te resurs blir sällan så tydligt som under Sjömanshusstiftelsens belöningsdagar. När Stiftelsen höll sin senaste högtidsdag i mitten av maj på Fotografiska museet i Stockholm, delades inte mindre än 29 olika arbetsbelöningar ut. Spännvidden av innovationer var stor med allt från utbildningar och mobila flaskställ till sinnrika verktyg och förbättrad luftkvalitet.

Dagens största belöning handlade om brandskydd. Det var styrman Björn Bendix på isbrytaren Atle som fick ta emot 30 000 kronor för att ha utarbetat en färgkodad ventilationsplan. Han har sett till att luckor och spjäll märkts med tresiffriga nummer, där den första siffran talar om vilket däck det är och de övriga indikerar om det är för- eller akterut, styrbord eller babord. För tydlighetens skull är siffrorna dessutom målade i olika färger beroende på vilken sorts utrymme de angränsar till.

Flera belöningar handlade också om att underlätta tunga lyft ombord. Som kommunikationstekniker Magnus Liewendahl och förste elektriker Martin Sjövall på Viking Cinderella som konstruerat en vagga för kabeltrummor. Besättningarnas uppfinningar fyller många funktioner. De ökar säkerheten och förbättrar arbetsmiljön; många gånger leder de också till effektiviseringar och besparingar för rederierna.

Ändå är belöningsmottagarna ofta påfallande blygsamma inför uppmärksamheten och åtskilliga gånger har man hört kommentaren ”det där var väl inget, jag gjorde bara mitt jobb.” Men med tanke på den kvalitetshöjning deras uppfinningar bidrar till, i stort som smått, är de väl värda att lyftas fram.

Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook