Socialt stöd kan motverka smärta

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Bra ledarskap, stöd från kollegor och anpassning av arbetsuppgifter. Det är de viktigaste faktorerna för att den som lider av smärta i rörelseorgan ska kunna fortsätta jobba.

Det visar en ny studie från finska Arbetshälsoinstitutet, som tidningen Arbetsliv skriver om. Bakom studien står docent Päivi Leino-Arjas. Hon konstaterar att smärta i rörelseorgan är den vanligaste orsaken till sjukfrånvaro inom EU, men menar samtidigt att det finns mycket en arbetsgivare kan göra för att den drabbade ska kunna arbeta kvar.

1.7Enligt Leino-Arjas är det särskilt viktigt att den som lider av smärtsymtom bemöts med proaktivt ledarskap, låg stress och stöttning från arbetskamrater. Hon konstaterar att psykisk stress ökar upplevelsen av smärta och att det därför finns mycket som tyder på att olika former av emotionellt stöd dämpar stressreaktioner och därmed smärtan.

Leino-Arjas menar att företagshälsovården kan spela en avgörande roll i de här fallen, dels genom professionell behandling av de sjukdomar som kan ligga bakom smärtorna, dels för att uppmuntra till en hälsofrämjande livsstil. Hon poängterar också att det är viktigt att mentala problem, som exempelvis depression, upptäcks och behandlas eftersom det kan gå hand i hand med upplevd smärta. Studien heter Good work ability despite multisite muscoloskeletal pain? och kan laddas ner från nätet.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook