Kunskap underlättar samverkan

Arbetsmiljöarbetet ombord leds av befälen i samverkan med skyddsombuden. Men enligt Pelle Andersson, ombudsman i Seko sjöfolk, finns det ibland en viss obalans i kunskaper hos de inblandade vilket i sin tur kan försvåra samarbetet mellan dem.
Pelle Andersson är ombudsman hos Seko sjöfolk och leder utbildningarna i fartygsarbetsmiljö 1 och 2.

Nyvalda skyddsombud börjar med en grundkurs i fartygsarbetsmiljö (Fam 1). Utbildningen är tre dagar lång och omfattar grundläggande kunskaper inom bland annat arbetsmiljölagstiftning och systematiskt arbetsmiljöarbete, men också vissa fysiska hälsorisker som exempelvis buller, vibrationer och luftkvalitet ingår. Seko sjöfolk ansvarar för kursen. 

– Efter Fam 1 vill vi att skyddsombuden ska ut i verksamheten något år och få pröva det de lärt sig i praktiken och gärna hinna stöta på lite problem också. Därefter är det dags för Fam 2, säger Pelle Andersson. 

Fartygsarbetsmiljö 2 sträcker sig över fyra dagar och innehåller områden som exempelvis ILO:s arbetskonvention, belastningsergonomi, härdplaster och asbest. Exakt vad som avhandlas under kursdagarna varierar lite över tid och följer utvecklingen av arbetsmiljön ombord i fartygen. 

– Asbest hade vi strukit ur kursen eftersom vi såg att problemen sjönk under flera år, men nu har vi fått lägga till det igen. Flera äldre fartyg i framför allt skärgårdstrafiken har problem med asbest, och många yngre skyddsombud känner inte till riskerna, säger Pelle Andersson. 

För huvudskyddsombud finns även fördjupningskurser i arbetsmiljö med möjlighet att förkovra sig inom specifika områden. Skyddsombuden spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet ombord, men för att åstadkomma förändringar behöver arbetsmiljöfrågorna samverkas med befälen. För att samarbetet mellan dem ska fungera behöver också befälen ha tillräckliga arbetsmiljökunskaper, men så är inte alltid fallet, säger Pelle Andersson. 

Vi hade gärna sett att fler befäl var med på kurserna.

– Det är förstås jobbigt om du som arbetsledare känner dig osäker när den som sitter på andra sidan bordet har stenkoll på det ni pratar om, och det kan leda till konflikter helt i onödan. Många gånger försöker den som saknar tillräcklig kunskap att förminska problemen istället för att lösa dem. Samtidigt är det viktigt att ha respekt för varandras olika roller och det gäller både skyddsombud och befäl. 

Seko sjöfolks arbetsmiljökurser är öppna även för befäl i mån av plats, och enligt Pelle Andersson gynnas diskussionerna av att också arbetsledare deltar på kurserna. 

– Vi hade gärna sett att fler befäl var med på kurserna, oftast är det inte fler än ett par tre stycken. Samtidigt har vi ett begränsat antal platser och vi skulle inte kunna ta emot hur många befäl som helst. 

Han tycker dock att han ser en positiv utveckling med fler rederier som satsar på att vidareutbilda sina befäl i arbetsmiljö. 

– Jag vet att vissa rederier börjat ta in externa utbildningsföretag som Prevent, och har regelbundna arbetsmiljöutbildningar. 

Mer fokus på arbetsmiljön under nästa års fartygsinspektioner

Transportstyrelsens inspektörer har genomgått en utbildning för att kunna skärpa arbetsmiljökontrollerna ombord. Under nästa års inspektioner kommer särskilt fokus att läggas på just arbetsmiljön i fartygen.  

Strax innan pandemin bröt ut genomgick Transportstyrelsens inspektörer en utbildning i hur arbetsmiljön ombord i fartyg ska kontrolleras. Kursen var åtta timmar lång med tyngdpunkt på systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö (OSA). 

– Har man det systematiska arbetsmiljöarbetet på plats får man mycket av den andra arbetsmiljön gratis, säger Fredrik Jonsson, chef vid sektionen för sjövärdighet på Transportstyrelsen. Men även OSA-föreskriften är viktig och att den infördes var en av anledningarna till att vi gjorde den här utbildningsinsatsen. 

 Enligt Fredrik Jonsson fanns efterfrågan på en utbildning i arbetsmiljö bland myndighetens fartygsinspektörer. Att kontrollera arbetsmiljö upplevs ofta som svårare än att inspektera andra områden ombord. 

– En svårighet med att inspektera arbetsmiljön är att det handlar om system. Tjockleken på en plåt kan man mäta, men när du granskar ett system är du mer i händerna på redare och ombordpersonal, säger han.  

Under nästa års inspektioner kommer det att läggas extra fokus på arbetsmiljön, säger Fredrik Jonsson. Därefter ska insatsen utvärderas och eventuella justeringar i utbildningen genomföras. 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook