Laserproblematik inom sjöfarten?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Flyget har sedan flera år utsatts för belysning med laserpekare och problemen tycks öka. Hittills i år har det rapporterats 130 laserhändelser, motsvarande siffra för föregående år var 109. 2009 bildades en laserarbetsgrupp där Transportstyrelsen är en av 33 olika aktörer. Mer information finns på Transportstyrelsens hemsida: http://www.transportstyrelsen.se/sv/Luftfart/Statistik/Tillbud-och-olyckor-statistik/Laserhandelser/ Ett fåtal rapporter har inkommit som visar att sjötrafik har drabbats av liknande händelser. Transportstyrelsen vill gärna att dessa händelser rapporteras för att kunna kartlägga hur stort problem-et med laser är inom sjöfarten. Vi tar gärna emot både historiska och aktuella laserhändelser på sjoutredning@transportstyrelsen.se för vidarebefordran till vår representant i laserarbetsgruppen.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook