Dag: 6 februari, 2014

Som dp i ett världsomseglande rederi hanterar Peter Jodin allt från fripassagerare och pirathot till personlig skyddsutrustning. Och besättningarna kan ringa honom sju dagar…
Den 26 augusti höll MSSM (Maritim Säkerhet – Sundhet och Miljö) återigen arbetsmiljökonferens i danska Nyborg. Och jag kan bara konstatera att det fanns…
För arbetsmiljön och säkerheten till sjöss har 2013 varit ett händelserikt år. Det blev tillåtet för svenska fartyg att anlita beväpnade vakter i de…
Under arbetsmiljökonventionens första månad belades sju fartyg med nyttjandeförbud runt om i världen. Sedan dess har fler stoppats, däribland i Sverige. Myndigheten och facket…
En viktig del i arbetskonventionen är möjligheten för sjömän att klaga om något inte står rätt till ombord. Det säger Brandt Wagner, sjöfartsspecialist på…
Läkarintyg, anställningsavtal, vilo-tider och hygien i byssan. Det är bara något av allt ska kontrolleras vid en MLC-certifiering. Men precis som de flesta andra…
Erfarenhetsbasen innehöll den 18:e november 3 009 st. rapporter. Nedan ges ett exempel på en händelse som vid tillfället kanske känns odramatiskt och kan…
En händelse där Transportstyrelsen reagerat på omständigheter och uppgifter är en grundstötning i Stockholm skärgård under sensommaren (se TS info 4/2013 händelse 3). Anledningarna…
Flyget har sedan flera år utsatts för belysning med laserpekare och problemen tycks öka. Hittills i år har det rapporterats 130 laserhändelser, motsvarande siffra…