Felande ventil ledde till total black out

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vid arbete under gång med foder och kolv på den ena huvudmaskinen, började hett kylvatten att läcka okontrollerat med ”Black Out” som följd. Av ännu inte helt klarlagd orsak fungerade inte den nyligen översedda ventil som skulle separera kylvattnet mellan den maskin som underhölls och det övriga maskineriet (HM, HjM). Då kylvattentrycket försvann stoppade de övriga maskinerna. En person brännskada-des men är, enligt uppgift, åter i tjänst. Rent tekniskt följdes SJÖFS 2008:81(om maskininstallation, elektrisk installation och periodvis obemannat maskinrum) 3 kap 2§ Allmänna råd: Kylvattensystemet bör vara anordnat på så sätt att enstaka fel i rörledningssystemet eller på pumparna kan isoleras så att kylförmågan kan upprätthållas eller snabbt återställas.” Den havererade ventilen skulle utgöra just denna säkerhetsbarriär. En lärdom av händelsen är att man, innan denna typ av arbeten påbörjas, bör upprätta och följa en procedur där täthet och separering kontrolleras.
SLMA TS info 4/2013 händelse 1.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook