M/S Eckerö – besiktigad och godkänd

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Läkarintyg, anställningsavtal, vilo-tider och hygien i byssan. Det är bara något av allt ska kontrolleras vid en MLC-certifiering. Men precis som de flesta andra svenskflaggade fartyg klarar M/S Eckerö besiktningen utan större problem.
Transportstyrelsens inspektör, Mikael Andersson, slår sig ner på kaptenskontoret tillsammans med biträdande sjöpersonalchef, intendenten och befälhavaren. Han förklarar hur dagens MLC-besiktning kommer att gå till.
– Det här är mycket av en dokumentationskontroll, jag vill se att ni har alla papper och rutiner på plats. Sedan skulle jag vilja gå runt och titta lite på båten också.
Befälhavare Lars Nordström nickar.
– Inga problem, säg till vad du vill ha så ordnar vi det. Jag kommer att behöva lämna er en stund vid avgång, men jag plockar fram en del nu så kan vi ta resten sen. Sam:en kanske kan vara något att börja med, säger han och plockar fram pärmen där dokumentationen om fartygets systematiska arbetsmiljöarbete finns samlad och räcker över till inspektören.
Mikael tar emot samtidigt som han räknar upp andra handlingar han behöver kontrollera. Det är allt från anställningsavtal och läkarintyg till P&I- försäkringen.
– Sen vill jag se ett antal behörigheter också, befäl, manskap och kockar. Vi gör stickkontroller, förklarar han. Men visar det sig att allt inte står rätt till går vi vidare och tittar på fler för att se om det är ett enstaka misstag eller ett mönster.
Medan kapten försvinner ut på bryggan, fortsätter Mikael sin dokumentgranskning enligt det kontrollunderlag han har med sig. Sammanlagt ska 14 punkter gås igenom och godkännas för att ett certifikat ska kunna utfärdas.
– Så, hur gör ni om det kommer ombord en 17-årig mässflicka, undrar Mikael och vänder sig till biträdande sjöpersonalchef, Inger Eriksson, och intendent, Ulrika Myrtner.
– Vi har 18-årsgräns, säger Ulrika, så det är inga problem.
– Men en 16-årig elev då?
– Vi tar inte emot några minderåriga över huvud taget, säger Inger. Vi har beslutat om 18-årsgräns för alla. Det gör personalen mer användbar och minskar risken för misstag.
– Ja, det är upp till er hur ni vill göra, säger Mikael. Enligt konventionen är 16 år minimiåldern med vissa restrektioner för dem som är under 18 år, bland annat när det gäller nattarbete.
Inger var tidigare intendent på Birka. I januari började hon på Rederiaktie-bolaget Eckerös kontor i Mariehamn och vi fick då ansvaret för MLC-certifieringen av rederiets samtliga fartyg; sju roro-fartyg, passagerarfartyget Finnlandia på Finska viken samt Birka och Eckerö. Rederiet har fartyg under både svensk och finsk flagg och det är viss skillnad i hur länderna valt att hantera arbetskonventionen, berättar Inger.

Olika i Sverige och Finland
– I Finland sköter Arbetarskyddsförvaltningen [ungefär Arbetsmiljöverket] besiktningarna medan transportmyndigheten utfärdar själva certifikatet. Även om det i grund och botten är samma regelverk som gäller blir det ändå lite olika med mer fokus på arbetsmiljö i Finland.
Hittills har besiktningarna gått bra, säger hon.
– Det är bara ett av våra finskflaggade fartyg som vi haft lite anmärkningar på. Det köptes från Italien för några år sedan och det saknades ett skyddsräcke, belysningen i hytterna var otillräcklig och lite andra grejer. Men vi fick en åtgärdslista som vi gick igenom och nu är det löst.
Mikael bekräftar bilden som Inger ger. Han säger sig sällan hitta några allvarligare brister under besiktningarna.
– Vi har varit ombord på en hel del fartyg nu och på det stora hela ser det rätt bra ut på svenskflaggat.
M/S Eckerö lämnar Grisslehamn och kursen sätts mot Åland. Efter en stund återvänder kapten och ansluter sig till den lilla gruppen på hans kontor. Rederiet har innan besöket skickat en redogörelse över hur man hanterar konventionens krav till Mikael och båda parter är väl förberedda.
– Vid en besiktning brukar jag lägga runt sex timmar på förberedelser och ungefär lika lång tid ombord. Men det beror också på hur välskött fartyget är. Här har man otroligt bra koll på grejerna och då går det lite fortare, säger Mikael.
När de papper som finns i kaptenshytt-en är genomgångna fortsätter inspektionen ut i fartyget. Utanför mässen stannar Ulrika och pekar på en lista på väggen.
– Är det någon som har en matallergi eller är vegetarian kryssar de i det här och hur länge de är ombord. Sen går kocken ut hit och tittar på listan så att han vet vad han ska laga. Det fungerar väldigt bra, säger hon.
Inspektionen går vidare upp till skeppskontoret innanför receptionen på däck fem. Personalpurser Birgitta Jokinini hjälper till att plocka fram de manskaps- och kockbehörigheter med tillhörande läkarintyg som Mikael ber om. Husmor, Pia, kommer dit med listor över hytt-inspektioner.
– Vad händer med de brister ni hittar i hytterna, undrar Mikael.
– Vi skriver in dem här, säger Pia och räcker över en röd mapp. Sen lämnar vi en lapp till reparatören med sådant som behöver åtgärdas.
– Bra, då är jag nöjd, säger Mikael och lämnar tillbaka mappen till Pia.
Sista stoppet blir hos köksmästare Tomas Berlin i hans kontor intill byssan. Han berättar att skicket på kylar, frysar och andra utrymmen på avdelningen kontrolleras varje vecka och visar de avtal och handlingsplaner som finns i händelse av exempelvis skadedjursangrepp.
När besiktningen är genomförd återstår endast att skriva ut ett förrättningskvitto. Det ska sättas upp på ett skott, väl synligt för besättningen. Meningen är att alla ska känna till de eventuella fel och brister som myndigheten uppdagat. Kvittot fungerar också som en garant för att fartyget uppfyller konventionskraven i väntan på att, som i det här fallet, Transport-styrelsens Stockholmskontor ska utfärda ett certifikat. När Mikael skrivit under förrättningen är det Lars Nordström tur att sätta dit sin signatur. Han säger sig vara nöjd med dagen.
– Jag var inte orolig innan besiktningen. Man känner sina fel och brister och vi har inte den sortens allvarliga problem. Visst kan det dyka upp något oväntat, men i så fall är det bara att åtgärda.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook