Lättillgänglig utbildning om svårt ämne

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

1Lästext, speakerröst och film. I utbildningen om kräkningar och trakasserier ombord har man valt att jobba med flera sinnen för att belysa problemen. Efter sommaren ska utbildningen finnas tillgänglig online, både på svenska och engelska.

Per Barkman, som leder utbildningsprojektet för den samlade sjöfartens räkning, säger att just presentationen är viktig. Ämnet upplevs ofta som tungt och lite svårt och då är det särskilt viktigt att göra det så lättillgängligt som möjligt.

– Även den som är ointresserad ska kunna ta det här till sig. Att vi inte bara har en massa skriven text utan också en uppläsare tror jag underlättar, säger Per Barkman.

För att ytterligare belysa ämnet har man valt att även använda sig av filmsekvenser. Under våren har inspelningar av iscensatta kränkande situationer genomförts. Tio olika scenarier har valts ut med allt från härskartekniker till rasism och sexuella trakasserier. Samtliga situationer är baserade på verkliga händelser.

– De bygger på intervjuer med befälsstudenter som varit ute på praktik och själva blivit utsatta eller sett när andra blivit det, säger Per Barkman.

Per Barkman arbetade tidigare som personalchef på Sirius rederi, men är numera konsult inom sjöfarten med inriktning mot personalfrågor. När han är ute och håller i sina utbildningar för ombordpersonal märker han att det finns ett stort behov av att diskutera de här frågorna.

1.2– När jag tar upp exempel på kränkningar känner folk ibland igen sig och säger att, ”så där brukar jag också göra, men det är ju inte trakasserier”. När vi sedan diskuterat en stund brukar de flesta inse hur deras beteende faktiskt kan uppfattas.

Bakgrunden till utbildningen är de avslöjanden om sexuella trakasserier mot befälsstudenter som framkom i media i början av förra året. Sedan dess har sjöfartsbranschen vidtagit flera åtgärder för att komma till rätta med problemen och utbildningen är ett led i det arbetet. Såväl fackliga representanter som redare och skolor står bakom projektet.

– Men utan ekonomisk hjälp från Sjömanshusstiftelsen hade vi aldrig kunnat göra det här, säger Per Barkman.

Utbildningen kommer att finnas tillgänglig kostnadsfritt på både svenska och engelska och ska sjösättas lagom till terminsstarten efter sommaren.

– Alla elever på sjöfartsskolorna kommer att göra den och min förhoppning är att även rederierna tar beslutet att deras person-al ska genomgå utbildningen en gång om året. Det är bra att upprepa budskapet och fånga upp nyanställda.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook