Löste problem med frost och rost på bildäck – Belönades av Sjömanshusstiften

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Vintertid var miljön på Galaxys bildäck bedrövlig. Det blev kallt och halt för både besättning och passagerare och hydrauliken rostade. Lösningen blev en egen installation där värmeöverskott från kylvattensystemet ger en behaglig temperatur året om.

Problem med utkylda bildäck var inget som serviceingenjör Daniel Turkowitch behövde bekymra sig för de första åren till sjöss. Som vaktmaskinist på Star Cruises lyxkryssare i Sydostasien fanns varken lastdäck eller kalla vintrar. Men när han 2008 kom till Tallink Siljas fartyg Galaxy, främst för att slippa vara borta långa tider från familjen, blev han varse de olägenheter ett ouppvärmt bildäck på Östersjön kan innebära.
– Alla som var på bildäck på vintern klagade över kylan. När temperaturen kröp under nollan bildades frost och is i den höga luftfuktigheten och utrustning och teknik började rosta, berättar Daniel. Daniel Turkowitch och serviceingenjörskollegan Per Engström beslöt att försöka göra något åt problemen. De tog kontakt med leverantörer av värmesystem för fartygsdäck och bad om offert. Det visade sig bli en kostsam investering.
– Priset låg på mellan två och två och en halv miljon kronor. Dessutom ville de installera ångvärmare. Eftersom vi inte generar tillräckligt med ånga för ett sådant system i den normala driften hade vi fått köra oljepannorna ännu mer. Det hade inte varit bra varken för miljön eller ekonomin, säger Daniel.

Värmer ventilationsluft
Men när en av leverantörerna påpekade att ”ni vill ju både ventilera och värma upp bildäcket”, fick Daniel och Per en idé. Ventilationssystem för att föra ut bilavgaser från fanns redan. Det som behövdes var en metod för att värma upp ventilationsluften så att den samtidigt gav en behaglig temperatur.
– Kylvattensystem generar stora mängder överskottsenergi som man vanligtvis jobbar för att kyla bort. Vi beslöt att försöka ta tillvara på den värmen istället, säger Daniel.
Galaxys ventilationssystem består av sex fläktar som suger in luft via aktern och ut i fören. Att det dessutom fanns ett schakt i aktern av fartyget, nära maskinrummet, visste de om. Där skulle rördragningar från kylvattensystemet kunna installeras för vidarekoppling till ventilationen.

– Vi granskade ritningar, fotade och mätte och kom fram till att det borde fungera. Sedan började vi räkna och dimensionera. Ventilationsfläktarna går bara att köra på två lägen och det gällde att få rätt storlek på värmeväxlarna. Vi kom fram till att om vi körde två fläktar på lägsta varvtalet skulle det gå 80 000 kubikmeter luft i timmen och det var vad värmeväxlarna klarade av, säger Daniel. Efter månader av planering började de undersöka materialpriser. När allting slutligen fanns ombord sattes installationen igång.
– Det är våra reparatörer och motormän som gjort alltihop. Det enda vi anlitade en extern firma för var genomföringarna i vattentäta skott. Ungefär ett halvår höll vi på innan allt var klart, säger Daniel. Han är övertygad om att den kombinerade värme- och ventilationslösningen på Galaxy kan användas även på andra fartyg.
– Idén är egentligen ganska enkel och jag tror att tekniken går att installera på i stort sett vilket fartyg som helst. Men man behöver anpassa utformningen av systemet efter varje fartygs unika förutsättningar.
Linda Sundgren

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook