Dag: 8 oktober, 2014

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur och viktiga aspekter för en god säkerhetskultur. Bland annat innehåller den följande…
Rapporteringen av tillbud inom sjöfarten är låg, där endast ett fåtal händelser rapporteras till Transportstyrelsen varje år. Information om tillbud är ett viktigt underlag…
Redan nu kan du skriva ”Rapport om sjöolycka” i den e-tjänst vi har i provdrift. Då går du in på Transportstyrelsens hemsida, väljer ”sjöfart”,…
I augusti höll San:s danska systerorganisation, Seahealth, sin årliga konferens i Nyborg. Och precis som tidigare år var 2014 års upplaga fantastiskt bra. Temat…
Nystartade forskningsprojektet stress on ships – SOS syftar till att genom bättre förberedelser få befäl och manskap att vilja jobba kvar längre till sjöss….
Vi jobbar för en god arbetsmiljö. Problemen är många och medan vissa kan lösas kan andra bara reduceras. Reducerbara problemen är sådant som sjögång,…
Ett drygt år har passerat sedan sjömännens arbetsmiljökonvention, MLC, trädde i kraft 20 augusti 2013. Enligt arbetsmiljöhandläggare och fartygsinspektör, Mikael H Andersson, på Transportstyrelsen…