Ett år med MLC

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett drygt år har passerat sedan sjömännens arbetsmiljökonvention, MLC, trädde i kraft 20 augusti 2013. Enligt arbetsmiljöhandläggare och fartygsinspektör, Mikael H Andersson, på Transportstyrelsen har en handfull fartyg på besök i Sverige belagts med nyttjandeförbud på grund av brott mot MLC.
– Framför allt har det handlat om obet-alda eller felaktiga löner, berättar han. På en båt vi kom till tog befälhavaren ut en ”skatt” av besättningen som han stoppade i egen ficka.
På ett fartyg hade ett par i besättningen jobbat för länge. Den gången kunde dock situationen lösas utan nyttjandeförbud
– De hade varit ombord 14 månader i sträck och jag sa åt befälhavaren att han var tvungen att skicka hem dem omgående, vilket han också gjorde. Enligt MLC får du inte arbeta mer än tolv månader i sträck, säger Mikael H Andersson.
Fartyg vars flaggstat inte har ratificerat konventionen behöver inte ha något MLC-certifikat ombord. Däremot kan de inspekteras enligt konventionens krav om de anlöper en hamn vars flaggstat har ratificerats. Den 20 augusti i år var i stort sett samtliga svenska fartyg, som omfattas av arbetsmiljökonventionen certifierade. Hittills har 64 länder, som tillsammans företräder 80 procent av världshandelsflottan, ratificerat konventionen.
Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook