Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har tagit fram en broschyr som beskriver Transportstyrelsens definition av säkerhetskultur och viktiga aspekter för en god säkerhetskultur. Bland annat innehåller den följande förenklade, övergripande definition av säkerhetskultur:
”Säkerhetskultur handlar om en organisations gemensamma sätt att tänka och agera i förhållande till risk och säkerhet, det vill säga hur en organisation prioriterar och faktiskt arbetar med risker och säkerhet kopplat till sin verksamhet.”

Du återfinner broschyren på Transportstyrelsens hemsida, där den går att ladda ned som pdf.
http://www.transportstyrelsen.se/sv/Publikationer/Luftfart/flygsakerhet/Sakerhetskultur-definition-och-beskrivning/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook