Produktvarning och återkallande av nödsändare av märket GME EPIRB

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen har blivit informerad om att nödradiosändare av märket GME EPIRB är behäftade med ett allvarligt fel och kanske inte fungerar i en nödsituation. Vi utfärdade därför en produkt-varning den 31 juli 2014. De modeller av GME EPRIB som produktvarningen och återkallelsen gäller är GME MT400, MT401 och MT403 EPIRB med serie- nummer mellan 50101000 och 80250722. Om du har en sådan produkt kontakta tillverkaren GME på recall@gme.net.au eller återförsäljare. För mer information se säkerhetsvarning Irlands produkt-varning och återkallelse av GME EPRIB. Produktvarningen återfinns även på engelska som ”Safety Alert” i ForeSea:
Transportstyrelsen har blivit informerad om att nödradiosändare av märket GME EPIRB är behäftade med ett allvarligt fel och kanske inte fungerar i en nöd-situation. Vi utfärdade därför en produkt-varning den 31 juli 2014. De modeller av GME EPRIB som produktvarningen och återkallelsen gäller är GME MT400, MT401 och MT403 EPIRB med serie- nummer mellan 50101000 och 80250722. Om du har en sådan produkt kontakta tillverkaren GME på recall@gme.net.au eller återförsäljare. För mer information se säkerhetsvarning Irlands produkt-varning och återkallelse av GME EPRIB. Produktvarningen återfinns även på engelska som ”Safety Alert” i ForeSea: http://www.foresea.org.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook