säkerhetskultur, säkerhetsutveckling och rapportering

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen prioriterar i detta nummer att förtydliga de arbeten som pågår och har pågått inom sjösäkerhetsområdet. Syftet är att skapa en gemensam förståelse för hur sjösäkerhetsarbetet bedrivs; allt från sjösäkerhetsarbetet hos individer ombord på fartygen till det arbete som sker inom ramen för internationella organisationer som IMO och EMSA.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook