Mattias Jervehed – skeppare på ett happy ship

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

– Jag är alltifrån kurator och personalchef till lekledare och kioskinnehavare.

Det säger sjökapten Mattias Jervehed som menar att besättningens trivsel är viktig för både arbetsmiljön och säkerheten ombord.

Som befälhavare har Mattias Jervehed ansvaret för hela arbetsmiljön ombord på Älvtanks tankfartyg Ramanda. Men det han brinner extra mycket för är att skapa en bra boendemiljö och hög trivsel på fartyget. Det engagemanget förklarar han dels med att man som sjöman tillbringar mycket tid ombord och därför förtjänar ett bra boende. Dels handlar det om att skapa arbetsmotivation och en lojalitet hos besättningen.

Egna initiativ
– Har man bastu, ett fint gym och en befälhavare som hjälper till när det behövs skapar det positiva vibrationer ombord. Man får också en besättning som ställer upp om något händer och som gör det där lilla extra, som att måla extra snyggt eller se till att linjerna blir riktigt skarpa, säger han.

Mattias Jervehed menar att alla ombord ett ansvar för miljön och trivseln i fartyget, men att det vilar särskilt ansvar på honom som befälhavare. Därför är det ofta han själv som tar initiativet till gemensamma aktiviteter och allehanda förbättringar. Det kan exempelvis handla om att under längre hamnuppehåll gruppvis lämna fartyget ett par timmar för att bowla eller spela golf. Man har även införskaffat strategispel och karaokemaskin att samlas kring för dem som vill.

– När det handlar om att hitta på aktiviteter jobbar jag ofta ihop med tekniske chefen, Palle. Vi har en jättebra relation ser till att det händer saker. Betalar gör vi med pengar ur welfare-kassan. Den fylls på med kioskpengar och de handledarbidrag vi får när vi har elever ombord, säger Mattias Jervehed.

Han drar sig heller inte för att själv ta sig an praktiska uppgifter för att höja trivseln. Svenskflaggade Ramanda är Älvtanks senaste nybygge och levererades i juli förra året. Nu är det Mattias som installer teveapparaterna i hytterna. 

– Det är ett bra tillfälle att visa att jag gärna hjälper och bryr mig om hur besättningen har det. Det skapar också en naturlig kontakt mellan mig och den enskilde när vi står i hytten och pratar om var teven ska sättas upp, säger han.

Att arbetsmiljöarbetet fungerar så bra ombord på Ramanda beror också på rederiets inställning, enligt Mattias Jervehed. De är engagerade och ställer upp när det behövs samtidigt som de ger besättningen stor handlingsfrihet.

– Vi styr själva mycket av det som sker ombord och kan utforma miljön så som vi vill ha den även om det självklart sker i dialog med rederiet. Jag vet att det här är ett slitet utryck men Älvtanks
fartyg är happy ships.

Den allra största förändringen i arbetsmiljön som Martin Jervehed upplevt under sina 23 år till sjöss, var när EU för ett par år sedan tvingade Europas mobiloperatörer att sänka priset på telefonsamtal och surf inom unionen och marknaden för 4G-nätet avreglerades. 

– För oss som jobbar till sjöss blev det en smärre revolution. Plötsligt kunde jag vara pappa även när jag är ute på jobb och jag hjälper dottern med läxor och att plugga till prov och jag kan betala räknar och hjälpa min fru att handla. Det är en enorm skillnad jämfört med hur det var
tidigare.

Mattias Jervehed
Ålder: 46.
Familj: fru och två barn.
Bor: Kalmar.
Bakgrund: Sjöbefälsskolan i Kalmar, andre styrman på Star Cruises, 2000 till 2003. Älvtank sedan 2003.
Aktuell: Bedriver ett ständigt pågående arbete för att höja trivseln och skapa en bra miljö ombord.
Arbetsmiljötips: Som befälhavare är det viktigt att förmedla varje besättningsmedlems betydelse. Lyssna på vad folk har att säga och visa att all input är bra, även om man inte alltid kan förverkliga alla idéer.    

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook