Motverka mental och fysisk trötthet

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Variation är nyckelordet i dagens moderna ergonomi. Det säger fysioterapeut Kjell Signell vid företagshälsovården Cityläkarna i Mariehamn.

Belastningsskador är ett av de vanligaste arbetsrelaterade besvären, både i Sverige och övriga Europa. På fartyg är den ergonomiska miljön särskilt utmanande på grund av långa arbetspass och högt tempo, inte minst inom färjetrafiken.
– Man ska vara alert, engagerad och ge service under många timmar och då kan den mentala tröttheten komma ganska snabbt, säger Kjell. Det kan sedan övergå i fysiska besvär med värk i muskler och leder.
Bland Cityläkarnas kunder finns Rederiaktiebolaget Eckerö och deras två svenskflaggade fartyg M/S Birka Stockholm och M/S Eckerö. För ett par år sedan var Kjell tillsammans med en kollega ombord på fartygen. Uppdraget var att för rederikontorets räkning göra en ergonomisk genomgång och komma med förbättringsförslag. Ett av de områden som lyftes fram var vikten av bra golv. Golvkvalitén har stor inverkan på kroppen.
– Att stå och gå mycket påverkar blodcirkulationen negativt och kan leda till svullna fötter och ben. Det kan också ge värk upp i ryggen och genom hela kroppen. Ett stumt golv förstärker problemen, även om man har bra arbetsskor, säger Kjell och fortsätter.
– Ett mjukare golv har en fjädring som kroppen svarar positivt på. Det fångar även upp en del av de vibrationer som finns ombord.
Ett annat ergonomiskt bekymmer ombord är förekomsten av repetitiva arbetsuppgifter, som att hacka och skära stora mängder grönsaker eller sitta i taxfreekassan timmar i sträck. Monotona rörelser sliter på kroppen och kan ganska snabbt leda till en trötthet i musklerna som.
– Man ska sträva efter att variera arbetet så mycket som möjligt. Är det exempelvis skaldjursveckor ombord ska inte en och samma person stå och dela hummer pass efter pass. Har man sådana uppgifter att det går att rotera mellan olika arbetsstationer är det ett bra sätt att skapa variation.
För den som tillbringar mycket tid framför en skärm är det viktigt att ställa sig upp med jämna mellanrum och sträcka ut kroppen.
– Enligt de senaste rekommendationerna ska man inte sitta mer än 30 till 45 minuter, sedan måste man upp och stå. Men det räcker med pauser på några minuter åt gången, säger Kjell. Han poängterar också det ansvar som varje arbetstagare har för den egna hälsan. Mycket av det arbete som utförs ombord är både tungt och påfrestande vilket kräver god fysik.
– Se till att få ordentligt med sömn. Det kan ibland vara svårt ombord, men då är det desto viktigare att sova bra när man är ledig. Man behöver också ägna sig åt någon form av träning för att stärka kroppen.

Kjell Signells tips på hur ergonomin ombord kan förbättras
• Byt ut stumma golv mot mjukare underlag.
• Använd bra arbetsskor.
• Se till att knivar och andra köksredskap har extra breda grepp.
• Installera höj- och sänkbara bänkar och kassadiskar.
• Se över belysningen. Både för skarp och för svag belysning kan skapa besvär, exempelvis i form av stel nacke.
• Undvik tunga tallrikar och glas, det blir mycket att bära för serveringspersonal och diskare under ett arbetspass.
• Variera arbetsuppgifter, gärna genom rotation.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook