När är det dags att byta förtöjningstrossarna?

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Tore Dahlström, Mikael Jonsson och Kenneth Johnsson ger följande råd om när det är dags att byta ut en förtöjningstross.

• Minskat omfång. När omkretsen minskat med 25 procent av materialet är det villkorslöst kassation. För att ha kontroll på detta bör man mäta en ny tross efter att den har sträckts till sin arbetslast. Mät omkretsen vid högsta punkt, lägsta punkt och ta medelvärdet på dessa två. Kontrollera därefter trossens omfång med jämna mellanrum.
• Brända fibrer. Trossar är olika värmetåliga och smältpunkten kan skifta beroende på vilken fiber trossen är tillverkad av. Vid hög belastning i klys eller winchtrumma kan brännskador uppstå inne i trossen vilket inte alltid syns på utsidan. En tross som bränt känns hård och stel. Öppna upp trossen och kontrollera innanmätet. Vid inre brännskador ska tros- sen kasseras.
• Trasig kardel. Om en kardel är av måste kassaktion ske. Om den inte är av helt och hållet behöver trossen inte nödvändigtvis kasseras, men man ska vara medveten om att den har nedsatt brottlast.
• Knopar. Om en tross knopats ihop mitt på kan brottlasten reduceras med upp till femtio procent och ska kasseras. Fibrerna inuti trossen försvagas av den friktion som knopning ger upphov till.
• Solljus. Idag är alla syntettrossar UV-stabiliserade, men trots det sliter solen hårt på trossar och bryter ner fibrerna. UV-slitna trossar blir stickiga och fibrerna bryts upp när trossen böjs. Men en tross som bara är marginellt UV-påverkad med luddig utsida kan till och med vara starkare än en helt oskadad. Det beror på att luddet fungerar som skydd mot nötning och gör att trossen glider lättare genom klys. Men trossar som ligger löst på däck bör alltid skyddas mot solen och täckas med pressar.
• Syraskador. Ombord finns en mängd olika kemikalier som kan påverka syntet-material negativt. Hur resistent en tross är emot frätande och basiska ämnen beror på vilket syntetmaterial trossen är tillverkad av. Grundregeln är dock alltid att trossen inte ska komma i kontakt med dessa ämnen.
• Töjning. Ju mer trossen töjs, desto större risk för att den går av.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook