Och arbetet mot kränkningar och trakasserier går vidare

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kränkningar och trakasserier är ett högaktuellt ämne. Inte minst efter höstens metoo-rörelse och sjöfartens eget upprop #lättaankar som blivit startskottet för en rad åtgärder inom sjöfarten. Branschgemensamma möten har hållits och under det senaste, som ägde rum i mars, fick Seko sjöfolks Mikael Lindmark i uppdrag att leda en arbetsgrupp som ska verka för ett sundare socialt klimat ombord. Efter sommaren planeras för nästa stormöte. Även inom San är frågan aktuell och kränkningar och trakasserier är temat för höstens San-konferens. Arbetet med program och bokningar av föreläsare pågår för fullt och vi återkommer med mer information i nästa nummer av San-nytt. I det här numret har vi valt att fokusera på en annan allvarlig arbetsmiljörisk – slutna utrymmen. Farorna med slutna utrymmen har varit kända i decennier, men olyckor fortsätter att ske. Här i Sverige aktualiserades ämnet tyvärr på nytt i och med vårens dödsfall av en 20-årig stuverivikarie på en kollastare i Oxelösunds hamn (läs mer på sidan ett). Förmodligen är det som forskaren Urban Svedberg säger i artikeln på sidan två, att ska de här olyckorna upphöra måste riskerna byggas bort. I årets tredje nummer av San-nytt tittar vi närmare på hur det är ställt med elsäkerheten ombord. Bland annat är det vissa regeländringar på gång som kan vara bra att ta del av. Ämnet är aktuellt, inte minst med tanke på den elrelaterade dödsolyckan som inträffade på ett fartyg i maj. Utöver inplanerade teman blir det som vanligt även artiklar om andra intressanta ämnen och möten med arbetsmiljöprofiler. I det här numret kan du exempelvis läsa om hur förste fartygsingenjör, Roshan Kandemir på Evinco, med enkla medel lyckades lösa ett allvarligt hälsoproblem. En rapport om innemiljön i svenska fartyg från IVL Svenska miljöinstitutet håller också på att sammanställas. Den ska vara helt klar den sista juni i år, men forskaren Sarka Langer var på plats under Sjömanshusstiftelsens belöningsdag i mitten av maj och berättade om en del av resultaten. Generellt verkar det stå ganska bra till med luften ombord, men en del fartyg låg över vissa gränsvärden. Vi återkommer med mer information om resultaten i nästa nummer av San-nytt.

Trevlig läsning!
Linda Sundgren/redaktör San-nytt

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook