Ökat antal omkomna i sjöfarten 2011

Under 2011 omkom tre personer inom sjöfarten, året innan var det noll. Visserligen är det låga siffror, men det finns ändå anledning att uppmärksamma dödsfallen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Under 2011 omkom tre personer inom sjöfarten, året innan var det noll. Visserligen är det låga siffror, men det finns ändå anledning att uppmärksamma dödsfallen. Det första inträffade vid en rekognosceringstur för en gymnasieskola med segling på programmet. Skolan var i Spanien på läger. Inför dagens segling var två av lärarna ute för att undersöka förutsättningarna. Det blåste tolv meter/sekund och gick fyra meter höga vågor. Ribbåten de färdades i slog runt och de beslöt att simma iland. Den ene orkade inte och förolyckades, kollegan kom iland nedkyld. Ingen av dem hade flytväst. Den andra händelsen inträffade vid förtöjning. Vid ankomst blåste det 15-17 meter/sekund från kaj på styrbords bog. Man fick iland ett spring som sträcktes kraftigt på grund av vinden. Då man försökte att köra försiktigt till kaj gick springet av och träffade överstyrman så olyckligt att han avled av skadorna. Händelsen utreds av Statens haverikommission. Det sista dödsfallet inträffade under stormen 26-27 november 2011 på ett svenskt fartyg. Man skulle söka lä bakom en ö och styrman och en matros var föröver för att ankra om eftersom man draggat. En sjö spolade matrosen över bord. Styrman kastade en livboj efter honom men matrosen lyckades inte få tag i den. Efter tre timmar hittades han av en helikopter men var då död. Han hade flytväst. Även denna händelse utreds av Statens haverikommission.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook