Olycksstatistik 2019

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

År 2019 var ett relativt normalt år för svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras en liten ökning av allvarliga olyckor och en minskning av mindre allvarliga olyckor. Totalt rapporterades 288 händelser, varav 77 tillbud till olyckor. Av dessa 77 bedöms en händelse vara tillbud till personolycka. Vidare har 68 stycken händelser klassificerats som personolyckor och 143 som sjöolyckor. Sjöolyckor definieras som en olycka som har uppstått i samband med fartygets drift, medan personolyckor är händelser som inte härrör från driften. I båda fallen är ett tillbud en händelse som hade kunnat utvecklas till en olycka. En person omkom inom yrkessjöfarten 2019 då en besättningsman klämdes ihjäl under lossningsarbete.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook