Dag: 14 december, 2020

Under årets första nio månader har 132 piratattacker och väpnade rån mot fartyg rapporterats till den internationella byrån ICC International Maritime Bureau (IMB). Det…
Första veckan i november höll Vågrätt ett öppet möte online med livesända samtal med företrädare för såväl sjöfarten som externa företag och organisationer. Bland…
Mindre arbetsplatser brister ofta i riskhanteringen av belastningsskador. Det visar en sammanställning av de 1390 riktade inspektioner som Arbetsmiljöverket genomfört under hösten. På arbetsplatser…
Strax efter att pandemin bröt ut på allvar i början av mars stoppade flera länder möjligheten att göra besättningsbyten i deras hamnar. Samtidigt fanns…
Transportstyrelsen arbetar för att under kommande år påbörja en bedömning av säkerhetskulturen inom ramen för tillsyn av större rederier inom den nationella sjöfarten. Enligt…
År 2019 skadade sig 34 personer i sjöolyckor och 68 i personolyckor. När det gäller sjöolyckor är den vanligaste skadan sett över några år…
Den vanligaste händelsen som inträffar är maskinhaveri, följt av grundstötningar. Även kollisioner, dels mellan fartyg men framförallt med andra föremål, vanligtvis kajer, står för…
År 2019 var ett relativt normalt år för svensk yrkessjöfart. Det kan dock noteras en liten ökning av allvarliga olyckor och en minskning av…
Missade du Sans digitala arbetsmiljövecka som hölls vecka 43? Ingen fara. Du kan när som helst gå in och titta på inslagen på vår…