Svåra besättningsbyten under pandemin

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Strax efter att pandemin bröt ut på allvar i början av mars stoppade flera länder möjligheten att göra besättningsbyten i deras hamnar. Samtidigt fanns en oro för att få ombord smittan. Den 16 mars in-förde Wallenius Marine stopp för besättningsbyten på sina fartyg.

Med 750 ombordanställda från 11 olika nationer på 21 fartyg i världsomspännande trafik har Wallenius Marine haft stora problem med besättningsbyten under pandemin. Rederiets personalchef, Dennis Johannson, berättar hur land efter land under våren förbjöd besättningsbyten i sina hamnar. Där det fortfarande var tillåtet att skifta folk infördes så stränga restriktioner att det i praktiken ändå blev nästintill ogörligt. Dessutom fanns hela tiden en rädsla för att få ombord covid-19 i fartygen. Den 16 mars beslutade Wallenius Marine att stoppa alla besättningsbyten under fyra veckor, en tidsfrist som sedan kom att förlängas i flera omgångar.

– Det här var ett väldigt tungt besked att ge och ett tungt besked att få, säger Dennis Johansson. En sjöman kan säkert vara ute till sjöss både tre, fyra och fem månader om man bara får reda på det innan man åker och kan prata om det med familj och anhöriga. Men att få ett sådant besked precis när man är på väg att åka hem, det är det sista man vill.

Problemen med besättningsbyten har fortsatt även om Wallenius i dagsläget (den 22 oktober) har ett fungerande avlösningssystem. Dennis Johansson berättar att den som ska ombord måste ta ett coronatest (PCR-test) innan denne sätter sig på flyget. Därefter väntar sju till åtta dagar i karantän innan personen i fråga tillåts gå ombord på fartyget.

– Vårt lilla hjälteland i det här är Japan, säger Dennis Johansson. De har varit otroligt hjälpsamma med att försöka underlätta för oss att göra besättningsbyten.

PCR-tester innan avresa
Filippinerna är ett av de länder som haft hårda restriktioner under hela pandemin och i skrivande stund tar man bara emot 2 000 passagerare om dagen på sina flygplatser. Det drabbar inte bara de sjömän som befinner sig ute på fartygen och vill hem, utan också de som inte har möjlighet att mönstra på.

– De som blivit allra mest drabbade är de som blivit fast hemma utan pengar och utan att veta när de får komma ut och tjäna sitt levebröd igen. Det har varit oerhört tungt för dem. säger Dennis Johansson.

När det gäller de svenskar som arbetar på Wallenius fartyg är det i dagsläget enklare att resa till och från fartygen.

– Vi tar PCR-test i Sverige, säger Dennis Johansson. Sedan samlar vi alla och tar hyrbilar ner för att undvika flyget och undvika covid, och kör rätt ombord på fartyget. Sedan tar de som ska av hyrbilarna hem.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook