Säkerhetskultur inom nationell sjöfart

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Transportstyrelsen arbetar för att under kommande år påbörja en bedömning av säkerhetskulturen inom ramen för tillsyn av större rederier inom den nationella sjöfarten. Enligt Transportstyrelsen är det sju säkerhetskultursområden som är särskilt viktiga att arbeta med för att få till en god säkerhetskultur:

• Rapporterande kultur

• Rättvis kultur

• Lärande kultur

• Säkerhetsengagemang

• Kommunikation

• Resurser och kompetens

• Systematiskt säkerhetsarbete

För att ovanstående sju områden ska bidra till en god säkerhetskultur anser Transportstyrelsen vidare att tre faktorer måste samverka för att få till stånd en god säkerhetskultur. 1. Organisationen bör ha en dokumentation inom respektive område som beskriver hur de tänkt arbeta med området. 2. Säkerställas att personalen har kunskap om, förståelse för och motivation att arbeta enligt vad som beskrivits i dokumentationen. 3. Att personalen faktiskt beter sig enligt dokumentationens beskrivning.

För vidare läsning hänvisas till: www.transportstyrelsen.se/sv/publikationer-och-rapporter/rapporter/Rapporter-luftfart/Sakerhetskultur-definition-och-beskrivning/

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook