Vågrättveckan

Första veckan i november höll Vågrätt ett öppet möte online med livesända samtal med företrädare för såväl sjöfarten som externa företag och organisationer. Bland de medverkande fanns bland andra Sara Fallahi från Rise, Dennis Nyström från organisationen Män och Line Andersen på Maritime Bergen. Samtalen leddes av Cajsa Jersler Franson på Sjöfartsverket.

(LS)

Drivs av Breakwater Publishing