Passagerartrafiken långt framme – trögt för mindre fartyg

Kvalitén varierar och arbetet är olika långt framskridet. Men fem år efter att arbetsmiljölagen gick till sjöss är de flesta igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, sam.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Kvalitén varierar och arbetet är olika långt framskridet. Men fem år efter att arbetsmiljölagen gick till sjöss är de flesta igång med systematiskt arbetsmiljöarbete, sam.

I täten ligger resursstarka rederier med stora landorganisationer. De flesta inom färjetrafiken, på tankfartyg och större lastfartyg är redan klara med riskbedömningar och handlingsplaner. Sam har blivit en del av säkerhetsarbetet och fungerar relativt väl.
– Jag ska inte säga att vi är i mål än och kvalitén på systemen är mer eller mindre bra. Men alla Solas-fartyg har infört sam, säger Jan Borgman, överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Göteborg.

Flera införlivar sam i ISM
För de rederier som följer ISM-koden känns det systematiska arbetsmiljöarbetet igen. Riskbedömningar och avvikelser hanteras på likartat sätt och flera har också valt att införliva sam i ISM-systemet.
– För vår del spelar det ingen roll om man slår ihop systemen eller gör en separat sam-pärm. Men med tanke på hur mycket arbete många redan lagt ner på ISM-systemet är det synd att inte utnyttja det, säger Gunnar Zahlée, överinspektör vid Sjöfartsinspektionen i Malmö.
Den del av flottan som kommit längst med det systematiska arbetsmiljöarbetet är passagerartrafiken. De har inte bara stora landorganisationer till sin hjälp utan drar också fördel av att ha fartygen relativt lättillgängliga.

– Passagerarfärjorna är top of the art. Men de har också ett stort tryck på sig från passagerarna som kräver en hög säkerhetsnivå, säger Jan Borgman.

Lastrederier och fiskeflottan efter
Lite sämre ställt är det hos mindre last­rederier och inom fiskeflottan. Där återstår en hel del insatser.
– På vissa mindre fartyg ser man inte riktigt nyttan av ett sådant här system. På dem går det trögt, säger Gunnar Zahlée.
En vanlig föreställning bland dem som ännu inte startat upp sam är att det skulle vara krångligt och svårt. Men Gunnar Zahlée hävdar att det inte alls är särskilt komplicerat.
– Jag brukar säga att gör som ni alltid har gjort, men nu ska ni skriva ner det också.

En och annan räds det pappersarbete som sam onekligen medför, något som Jan Borgman har viss förståelse för.
– Det finns väl egentligen ingen som har något emot att få bättre arbetsmiljö och färre olyckor och mindre skador. Men pappersarbetet gör att det tar emot för många. De drunknar redan i papper och så kommer det ytterligare en grej.
Att sam, när det fungerar fullt ut, kommer att förbättra arbetsmiljön tror man dock både i Malmö och i Göteborg.
– Jag tror att det här kommer att göra folk mer uppmärksamma på sitt arbete och kanske bli lite mer försiktiga. Men framför allt är det bra för nya gubbar som enkelt kan få en överblick av arbetet ombord, säger Gunnar Zahlée.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook