Dag: 8 september, 2008

Innan Sjöfartsverket kan säga ja till en inflaggning måste arbetsmiljön ombord kontrolleras. Fartyget har visserligen redan godkänts av en annan administration, men för att…
Händelsen visar att det kan finnas anledning att se över standarden på luftfiltren. Ett antal händelser av liknande karaktär visar också att det kan…
Utredningen kritiserar också tempot i samband med lasthantering, bristen på korrekta uppgifter om containrarnas innehåll och vikt. Inte ens placeringen av containrarna stämde överens…