Svårt ställa krav på inflaggade fartyg

Innan Sjöfartsverket kan säga ja till en inflaggning måste arbetsmiljön ombord kontrolleras. Fartyget har visserligen redan godkänts av en annan administration, men för att få segla under blågul flagg måste det klara de svenska kraven som många gånger är tuffare än andra nationers regelverk.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Innan Sjöfartsverket kan säga ja till en inflaggning måste arbetsmiljön ombord kontrolleras. Fartyget har visserligen redan godkänts av en annan administration, men för att få segla under blågul flagg måste det klara de svenska kraven som många gånger är tuffare än andra nationers regelverk.

Tomas Åström arbetar på myndigheten  med att granska inflaggningar och nybyggen. Han säger att det överlag är en relativt god arbetsmiljöstandard på utländska fartyg.
– Svenska redare flaggar oftast in sina egna fartyg som seglat under utländsk flagg och på dem  brukar arbetsmiljön vara ganska bra. Men kommer det fartyg från länder utanför Europa är det många gånger lite sämre ställt.
En konstruktion som myndigheten ofta slår ner på är lejdare. Ibland är de för branta. Ibland håller stegbredd eller steg­avstånd inte svensk standard. Samtidigt är det en brist som är nästintill omöjlig att åtgärda.
– Vi kan inte begära att de ska trolla med knäna och ändra lutningen på lejdare, bredda gångar eller öka takhöjden. I sådana fall kan det vara aktuellt att ge dispens, säger Mikael H Andersson, arbetsmiljöhandläggare vid Sjöfartsverket.

Även nybyggen uppvisar ibland brister i arbetsmiljön. Då är myndigheten strängare i sin granskning och möjligheten att få dispens är betydligt mindre.
– Bygger man nytt har man alla möjligheter att få allting rätt från början. Vi får ritningar ett år innan byggnationen påbörjas och kan i god tid upptäcka och påpeka brister, säger Tomas Åström.
Han berättar att det är ganska stor skillnad på arbetsmiljöns kvalité beroende på var i världen fartyget är byggt, och byggen från Europa är generellt sett bättre än byggen från Asien.
– Varv som inte lever upp till svensk standard blir inte glada när de måste lägga om produktionen för vår skull. Men egentligen är redaren den riktigt heta spelaren här. Det är han som gör beställningen och ställer krav på varven.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook