Piratplågan fortgår

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att antalet kapade fartyg och gisslantagna sjömän utanför den somaliska kusten minskar är glädjande. Men tyvärr innebär det inte att piratplågan generellt är på nergång. Det visar den senaste rapporten från International Maritime Bureau (IMB) som publicerades i början av februari. Faktum är att antalet bordade fartyg 2015 steg med elva procent (till 203) jämfört med året innan. Under fjolåret besköts även ett fartyg. En sjöman dödades och minst 14 skadades. Förra året fördubblades också antalet kidnappningar, från 9 till 19, samtliga ägde rum utanför Nigeria. Annars är det de klassiska piratvattnen i Sydostasien (framför allt Malaysia) som står för den mesta aktiviteten. IMB noterar också en ökande trend av attacker mot fartyg under gång i den här regionen. Farvattnen utanför Somalia bedöms fortfarande som ett riskområde. I fjol skedde även 27 attacker mot fartyg utanför Vietnam liksom fyra attacker mot fartyg i Kina. Mot bakgrund av detta framhåller chefen för IMB, Pottengal Mukundan, vikten av en fortsatt hög beredskap på fartyg i piratutsatta områden.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook