Rapport om skyddsombud överlämnad till regeringen

Uppskattning, kunskap och tid är sådant som påverkar arbetstagares vilja att engagera sig som skyddsombud. Det framgår av en rapport som Arbetsmiljöverket överlämnade till regeringen i slutet av april.

Skyddsombud spelar en central roll i arbetsmiljöarbetet och alla arbetsplatser med minst fem anställda ska ha ett skyddsombud. I höstas gav regeringen Arbetsmiljöverket i uppdrag att lämna förslag på åtgärder som kan leda till att fler ska vilja bli skyddsombud och nu är det arbetet slutfört.

Rapporten pekar ut flera faktorer som viktiga för arbetstagares vilja att engagera sig. Det handlar bland annat om en positiv bild av rollen som skyddsombud, stöd och uppskattning från kollegor och arbetsgivare, kunskap, tid att utföra sitt uppdrag och ett bra samarbete mellan arbetstagare och arbetsgivare. 

Skyddsombuden har en central roll för att lyckas med en god arbetsmiljö.

– Skyddsombuden har en central roll i arbetet för att lyckas med en god arbetsmiljö. De behöver få de förutsättningar som krävs för att fler ska vilja och kunna engagera sig i rollen som skyddsombud. Det är till exempel viktigt att arbetsgivaren har rutiner för arbetsmiljöarbete där skyddsombuden är med och att det finns en god samverkan ute på arbetsplatserna, säger Håkan Olsson, senior rådgivare på Arbetsmiljöverket, i en artikel på av.se. 

Rapporten finns att läsa på www.av.se.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook