”Riskerna kan byggas bort”

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

När olyckor i slutna utrymmen diskuteras pekas ofta den mänskliga faktorn ut som det stora problemet. Men enligt forskaren Urban Svedberg skulle riskerna till stor del kunna byggas bort eller minskas genom fysiska spärrar.

Att slutna utrymmen kan vara farliga att beträda har varit känt bland sjömän i decennier. FN:s sjöfartsorgan IMO (International maritime organization) ger ut rekommendationer om säkerhetsåtgärder och skolor, försäkringsbolag och organisationer sprider kunskap om riskerna. Ändå fortsätter den här sortens olyckor att inträffa.
Ofta pekas de ombordanställdas beteende ut som den springande punkten. I olycksutredningar och informationsfilmer lyfts sådant som underlåtenhet att mäta syrehalten eller att skyddsutrustning inte använts fram. Men enligt Urban Svedberg, som deltog i IMO:s subkommitté där nya rekommendationer för slutna utrymmen togs fram 2014, kan de här problemen inte lösas genom enbart regler och information.
– Det kommer hela tiden nytt folk till branschen som kanske inte känner till riskerna och de starka hierarkier som präglar vissa nationaliteter kan leda till att man inte vågar ifrågasätta en order. Sedan har vi den mänskliga faktorn som riskerar leda till att man ibland tar större risker än man borde, säger han.
Urban Svedberg anser att branschen borde fokusera mer på att bygga bort riskerna.
– Det skulle räcka med att installera en fläkt. Att vädra ut ett trapphus genom att bara öppna en lucka kan ta ett dygn, men med mekanisk ventilation är det gjort på tio minuter. Alla rekommendationer för hur man ska hantera slutna utrymmen är egentligen bara ett resultat av dålig design.
Även sådant som larm eller kedjor framför öppna luckor kan innebära avgörande skillnad, menar han.
– Fysiska hinder ger större effekt än att man klubbar beslut i IMO. Självklart behöver vi lagar och regler, men ord på ett papper hindrar inte någon att gå in i ett slutet utrymme. Hänger det däremot en kedja för tänker man kanske efter en extra gång innan man går in.

Slarv med mätare
Enligt IMO:s rekommendationer ska mätare användas för att kontrollera atmosfären innan slutna utrymmen beträds. Men ofta slarvas det med mätutrustningen och om den inte underhålls korrekt blir heller inte värdena tillförlitliga.
– Under en period gjorde jag ett 15-tal fartygsbesök och när jag var ombord brukade jag fråga efter mätrustning,
säger Urban Svedberg. De flesta hade mätare, men de fick ofta leta en bra stund innan de hittade den. Många hade heller ingen aning om hur den fungerade.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook