Säkerhet, hälsa och miljö på konferens i Nyborg

Konferensen tog också upp ämnen som dansk kvalitetssjöfart, status och visioner. Danska Sjöfartsstyrelsen berättade om sin ambition att göra den inhemska flottan till den största i världen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sjöfartskonferensen om säkerhet, hälsa och miljö i Nyborg i augusti var mycket bra upplagd med intressant innehåll. Här är ett kort referat.

En utredning av Henrik L. Hansen vid Sundhetstyrelsen visade att västerländska sjömän inte är så bra när det gäller säkerhet och arbetsmiljötänkande i jämförelse med sina kamrater från öststaterna och Asien.
Bland annat visade det sig att nordiska sjömän i danska fartyg ligger skyhögt över sjömän från exempelvis Ryssland och Filippinerna när det gäller olycksfallsfrekvens ombord.

En annan intressant föreläsning handlade om telefonsamtalet du aldrig vill få, där Charlotte Breinholt på AP Möller-Maersk berättade om när telefonen ringde och hennes man hade blivit skadad i en explosion.

Danskar vill modernisera mera

Konferensen tog också upp ämnen som dansk kvalitetssjöfart, status och visioner. Danska Sjöfartsstyrelsen berättade om sin ambition att göra den inhemska flottan till den största i världen. Man vill fortsätta att modernisera och forska inom olika områden som rör sjöfarten för att behålla världens modernaste nationella register.

Ett annat ämne som togs upp var vad krisen inom sjöfarten innebär på kort och lång sikt. Jan-Fritz Hansen vid Danmarks rederi­förening ansåg att Danmark står väl ­rustade för denna kris, men att sjöfarten, som alla transportslag, kommer att känna av den under några år med lägre fraktrater och en del avbokningar av nybyggnationer.

Karl-Arne Johansson,
Seko sjöfolk
Sans redaktionsråd

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook