Sänkande kräkbehandling och slevjävlar

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Nytt år och ny termin. För många sjö-befälsstudenter innebär det dags ge sig ut och trampa däck, ibland för allra första gången. Jag som varit iland några år ser gärna tillbaka på mina sjömansminnen i ett lätt rosarött skimmer. Åren till sjöss har berikat mitt liv! Men tyvärr är det inte alla förunnat att få känna så. Även om de flesta studenter kommer tillbaka till skol-an med idel positiva erfarenheter är det varje år några som drabbats av de mest märkliga händelser. Våra studenter har fått byxorna neddragna – bokstavligt och bildligt –, suttit barnvakt åt seniorbefäls medföljande barn, fått ovälkomna nattliga besök i hytten och fått höra att arbets-betyget kan uppgraderas i utbyte mot olika sorters tjänster. En del händelser har varit direkta brott mot arbetsmiljölagen, andra i gråzonen för det lagliga men definitivt brutit mot allmänna heders- och moralbegrepp.

”Om chiefen är jävlig mot alla då?”

När vi under en kurs för blivande sjö-ingenjörer gick igenom Arbetsmiljö-verkets regler om kränkande särbehandling ställdes frågan, ”Men du, om chiefen är lika jävlig mot alla, gäller den här lagen då? Då är det ju inte fråga om särbehandling?” Bra fråga. I en studentuppsats i samma kurs läser jag: ”Att bli körd med och kallad för slevjävel är något man får räkna med”. Varför det? Och vad sänder det för signaler?  Ta hand om våra student-er så som du själv skulle vilja bli behandl-ad. Ge dem en bra introduktion och lärande. Bejaka mångfald, inte enfald.

cecilia

Cecilia Österman/

Linnéuniversitet Kalmar

 

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook