Sjöarbetskonventionen sjösatt

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Linda -I San-nytt nummer 2/2006 skrev arbetsmiljönämndens dåvarande ordförande, Pieter Sprangers, för första gången om den nya sjöarbetskonventionen, Maritime labour convention, som hade antagits. Han beskrev det som ett stort steg framåt för sjömäns arbets- och levnadsvillkor och en bättre möjlighet för redarna att konkurrera på lika villkor. För mindre än en månad sedan, 20 augusti, trädde den så i kraft. Certifieringen är i full gång. Under första året är det kryssnings- och bulkfartyg som ska godkännas, därefter resterande tonnage. På vissa utländska fartyg kommer konventionen att innebära märkbara förändringar, på de svenska blir certifieringen sannolikt inte lika påtaglig då blågula fartyg redan uppfyller de flesta kraven. I nästa nummer av San-nytt återkommer vi till sjöarbetskonventionen i längre artiklar och reportage.
Linda Sundgren/redaktör

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook