Sjöfartsvetenskap nytt forskarämne

I höstas startade Sjöfartshögskolan i Kalmar en mer sammanhållen satsning på forskning inom svensk och internationell sjöfart.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I höstas startade Sjöfartshögskolan i Kalmar en mer sammanhållen satsning på forskning inom svensk och internationell sjöfart.
Man har fått ett nytt forskarämne, sjöfartsvetenskap, etablerat och inom det kommer bland annat olika aspekter av arbetet ombord att belysas. Särskilt intresse kommer att ligga på fartyget som arbetsplats och på samspelet mellan människa och teknik, samt på verksamhetens konsekvenser för havs och kustmiljö.
– Just nu pågår uppbyggnaden av forskningsmiljön kring detta, berättar sociolog Carl Hult. Forskningsmiljön kommer att vara tvärvetenskaplig, bestående av forskare från olika ämnesområden och personer med stor erfarenhet av det praktiska arbetet till sjöss.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook