Sjömannens år

2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid IMO:s högkvarter i London, säger att den ­främsta orsaken till utnämningen är att ge världens cirka 1,5 miljoner sjömän uppmärksamhet i deras arbete för den dagliga handeln.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

2010 har utnämnts till sjömannens år av FN:s sjösäkerhetsorgan IMO (International maritime organization). Ashok Mahapatra, chef för sektionen för maritim utbildning och HR-frågor vid IMO:s högkvarter i London, säger att den ­främsta orsaken till utnämningen är att ge världens cirka 1,5 miljoner sjömän uppmärksamhet i deras arbete för den dagliga handeln.
– Det här är ett utmärkt sätt för oss att skicka ett tydligt budskap till dem. Vi vill visa dem att vi som arbetar med sjöfart från land förstår vilken extrem press de arbetar under och att vi ser de upp­offringar de gör. Men vi vill också förmedla det arbete vi lägger ner för att skapa bättre villkor för dem, säger han.

Krav för tryggad återväxt
Sjömannens år är också ett led i kampanjen Go to sea som IMO inledde 2008 tillsammans med bland andra ILO (International labour organisation) och Internationella transportarbetarfederationen för att öka rekryteringen till sjöfarten. Och för att trygga återväxten i branschen krävs bra arbetsvillkor och goda ombordförhållanden, menar Ashok Mahapatra, som är medveten om att det finns en hel del kvar att göra på det området.
– Sjömän måste få det stöd de behöver i samband med olyckor, när de överges i hamnar eller seglar i piratdrabbade farvatten. De ska heller inte hindras att gå iland i hamnarna på grund av säkerhetsbestämmelser. Det finns mycket som kan förbättras, konstaterar Ashok Mahapatra.

Förbättringarna kommer delvis, tror Mahapatra, genom implementeringen av IMO:s reviderade STCW-konvention som ska klubbas i Manilla i juni. Även ILO:s superkonvention för sjömän som antogs för fyra år sedan kommer att göra mycket gott för världens sjömän när den träder i kraft, säger Mahapatra.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook