Skiftande luftkvalité ombord

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Luften i byssan är relativt bra, i alla fall jämfört med däck och maskin. Det visar mätningar som genomfördes förra året på polarforsknings-fartyget Oden. Mätunderlaget var dock relativt litet och nu hoppas forskarna kunna gå vidare med mer omfattande undersökningar.

I mars förra året var Sarka Langer från Svenska miljöinstitutet IVL och Cecilia Österman vid Linnéuniversitetet ombord på Oden. Syftet var att genomföra mätningar av inneluften på olika avdelningar, däribland byssan, liksom i bostads-utrymmen för att undersöka den allmänna miljön och förekomsten av luftföroreningar och hälsovådliga ämnen. De mätte temperatur, luftfuktighet, koncentration av koldioxid och luftomsättning. Man tittade också på förekomsten av kvävedioxid (NO2; luftvägsirriterande ämnen) polycykliska aromatiska kolväten (cancerframkallande) och flyktiga organiska ämnen (samlingsnamn för en rad kemiska, hälsovådliga ämnen).

Kocken försågs med mätare

– Miljön i byssan var ganska bra och låg en bra bit under de rekommenderade riktvärdena. Sämst var luften i maskin-avdelningen där halterna var tio till tjugo gånger högre än i exempelvis mässen. Kocken och mässjäntan försågs med mätare som de bar i en brosch på bröstet utanpå arbetskläderna under en veckas tid.
– När det gäller kocken kunde jag se att det fanns organiska syror i inandningsluften medan mässtjejen hade exponerats för kemikalier från städningen. Men det var inga alarmerande höga halter. Däremot var det varmt i byssan med en temperatur på i snitt 29 grader. Endast maskinrumspersonalen hade det varmare medan bryggan höll lägst temperatur med 21 grader. I augusti samma år gjorde forskarna ett återbesök på fartyget för att ta reda på om det var någon skillnad i innemiljön mellan årstiderna, vilket det också visade sig vara.
– Generellt var halterna högre på vintern. Det berodde nog på att det var kallt och blåste mindre än det gjorde under sommaren, säger Sarka Langer.Nu hoppas Sarka Langer och Cecilia Österman kunna gå vidare i en mer omfattande undersökning av innemiljön ombord, där ekonomiavdelningen kommer vara en del.
– Vi vet otroligt lite om hur innemiljön ombord ser ut, inte minst inom intendenturen, säger Sarka Langer.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook