Smuts och skador försämrar styrkan

Ett smutsigt spännband har betydligt mindre styrka än ett rent och kättingar med deformerade länkar bör inte användas. Tester av surrningsmateriel visar att sliten utrustning inte håller för den belastning som märkningen anger.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Ett smutsigt spännband har betydligt mindre styrka än ett rent och kättingar med deformerade länkar bör inte användas.

Tester av surrningsmateriel visar att sliten utrustning inte håller för den belastning som märkningen anger.
Tidigare fick man tillgodoräkna hela spänn- bandets eller kättingens angivna kapacitet vid surrning. Om det däremot blev skadat eller nött skulle det kasseras omgående. Idag får utrustningen belastas med maximalt 50 procent av den totala kapaciteten. I gengäld är reglerna för när den behöver bytas ut friare och numera får ”endast funktionsdugligt materiel med erforderlig styrka”, användas. Men vad det innebär i praktiken kan vara svårt att avgöra. 2009 gav Transportstyrelsen konsultföretaget Mariterm i uppdrag att testarivskadakapaciteten hos begagnade spännband och kättingar. Några entydiga svar gav studien inte.
– Nej det går inte att säga något generellt, säger Peter Andersson vid Mariterm som deltog i testerna. Men en av de viktigaste slutsatserna vi drog är att det inte bara är skador som påverkar styrkan utan också smuts. Däremot verkar åldern på spännbanden inte ha någon inverkan.
Testerna utfördes på surrningsmateriel som rederier samlat ihop på sina fartyg och lämnat in. Det mesta var gods som redan kasserats och var taget ur bruk och en del hade omfattande brott- och slitskdaor medan annat var i bättre kondition. Skadorna visade sig påverka spännbanden på olika sätt beroende på vilken typ av åverkan det hade. Skadade kanter satte ner funktionen rejält liksom vikmärken rakt över banden. Töjskadar, däremot, följde inget tydligt mönster.
– Ibland blev vi förvånade över att ett spännband brast trots att det såg i stort sett helt ut. Men det kunde också vara åt andra hållet, att det höll betydligt bättre än vad vi förväntade oss, säger Peter Andersson.
Spännband med knopar mitt på eller som var vridna hade kraftigt nedsatt hållbarhet och bör, enligt rapporten kasseras, oavsett skicket i övrigt. I studien testades också helt nya spännband. De höll inte alltid måttet, vilket var lite uppseendeväckande. I stort sett kan man lita på den märkning som står på spännbanden, men det finns väldigt många tillverkare och leverantörer och det kan vara bra att hålla sig till dem man vet är bra, säger Peter Andersson.
Även kättingar testades. De visade sig vara betydligt mer stryktåliga än spännbanden och trots rost och smuts hade flera av dem samma kapacitet som när de var nya. Svagheten visade sig ligga i krokar och fästen som inte alltid klarade de påfrestningar de utsattes för i dragmaskinerna.
– Även deformerade länkar måste man se upp med. Är en länk skadad ska kättingen bytas ut, säger Peter Andersson.

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook