Stjärnstatus på årets San-konferens

Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Snabba beslut under extrema förhåll-anden, kemikaliehantering och arbetsmiljövänliga fartyg. Underhållning blandades med dödligt allvar på temat Riskhantering i teori och praktik.

Rallykartläsaren, stridspiloten och flerfaldige världsmästaren, Tina Thörner, bjöd på en fartfylld inledning av årets San-konferens i Göteborg. Hon berättade hur hon genom mental träning lärde sig fatta avgörande beslut i 200 kilometer i timmen, på tiondelen av en sekund.
– Man måste börja med andningen, sa hon. Får man kontroll på den slår hjärtat i en bra rytm och man kan tänka klart och rationellt.
En lärdom hon dragit under sin långa och framgångsrika karriär inom rallysporten är att säkerhetsövningar kan rädda liv. Under ett rally i Portugal störtade bilen över ett stup och rakt ner i en sjö. När bilen sjönk trycktes plåtarna samman och enda sättet att överleva var att agera snabbt.

Friskfaktorer
– Man kan ju tycka att säkerhetsövningar är tjatiga och slöseri med tid. Men när vi satt där fastklämda i bilen på sex meters djup var det de övningarna som räddade livet på oss och som gjorde att vi faktiskt lyckades ta oss ut, sa Tina Thörner.
Under San-konferensen, som hölls den 25 oktober på Scandic Crown, talade även professor Carl Hult från Linnéuniversitetet. Han presenterade den omfattande studien om intendenturpersonalens arbetsmiljö som han varit delaktig i och som publicerades tidigare i år. I undersökningen hade man bland annat hittat fyra friskfaktorer som bevisligen får folk att må bättre: tillräcklig bemanning, tid för återhämtning, chefer som löser problem och bra relationer mellan avdelningarna.
– Vi tittade på en mängd olika faktorer, men det var de här fyra som visade signifikanta resultat, sa Carl Hult.
Transportstyrelsens Charlotte Billgren berättade om den pågående genomgången av tillbuds- och olycksrapporter som myndigheten just nu genomför. Syftet är att få en bild av var säkerhetsproblemen på fartygen är som störst för att anpassa åtgärder och insatser i det förebyggande arbetet.
– Men vi behöver också få fler rapporter från fartygen, sa hon. Framför allt om tillbud där vi vet att det finns ett stort mörkertal.
Christina Östberg, också hon från Transportstyrelsen, gick igenom de arbetsmiljöföreskrifter som är på väg att införas inom sjöfarten. Bland annat kommer föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö att sjösättas nästa år.
Om säker kemikaliehantering talade Annelie Rusth Jensen, Viking Supply Ships. Hon har tidigare genomfört ett stort arbete inom rederiet för att minska användandet av farliga kemikalier, men påpekade att hanteringen av kemiska risker är ett arbete som aldrig blir slutfört. Sarka Langer, IVL Svenska Miljöinstitutet, presenterade ett pågående forskningsprojekt om innemiljön i fartyg och hur den påverkar dem som arbetar ombord. På plats var även rederiet BRP:s tekniske chef, Bertil Peterson. Han beskrev hur rederiet valt att prioritera arbetsmiljö och miljö när de byggde bunkerfartygen, Fox Luna och Fox Sunrise. Hans huvudbudskap var: Tänk efter före.

Linda Sundgren, text och bild

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook