Superkonventionen närmar sig verklighet

Tonnagekvoten är redan fylld och efter att ytterligare 25 länder har skrivit under kan International labour organisations (ILO) maritima superkonvention träda i kraft. – Det kommer att få stora konsekvenser för sjömän internationellt, säger Johan Franson som leder den svenska utredningen av konventionen.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.
Maritime Labour convention
MLC träder i kraft då den ratificerats av 30 ­länder som representerar 33 ­procent av världshandelstonnaget.
Fem länder har hittills skrivit under: Bahamas, Liberia, Marshallöarna, ­Panama och Norge. Därmed är tonnage­kvoten redan uppfylld.
2011 räknar ILO med att konventionen träder i kraft.

Tonnagekvoten är redan fylld och efter att ytterligare 25 länder har skrivit under kan International labour organisations (ILO) maritima superkonvention träda i kraft.
– Det kommer att få stora konsekvenser för sjömän internationellt, säger Johan Franson som leder den svenska utredningen av konventionen.

Trots den tjocka lunta som konventionen utgör, innehåller den inte särskilt många nyheter. Den är framför allt en sammanställning av tidigare överenskommelser (39 konventioner, ett protokoll samt ett trettiotal rekommendationer) om sjömäns arbetsförhållanden som ­FN-organet slutit sedan bildandet 1920. Ändå tror många att superkonventionen verkligen kommer att göra skillnad och förbättra arbetsförhållandena för många sjömän.

christer_lindvall_portratt-150x150
Christer Lindvall

 

– Det som är speciellt med den här konventionen är att när den trätt i kraft så ­gäller den alla flaggstater, även dem som inte ­ratificerat, säger Fartygsbefälsföreningens vd, ­Christer­ Lindvall.

Hittills har fem länder ratificerat. Då Liberia med världens största sjöfarts­register som motsvarar cirka en fjärdedel av världshandelstonnaget skrev under i februari i år, uppfylldes tonnagekvoten för ett ikraftträdande. I Sverige utreds just nu om det finns några hinder för ratificering.
– I dagsläget kan jag inte se några hinder för att Sverige kommer att kunna skriva under. Men det finns en del frågetecken som behöver rätas ut, säger Johan Franson.

Linda Sundgren­

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook