Etikett: slutna_utrymmen

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av…