Trälaster ännu farligare än man hittills trott

Efter bara något dygn kan luften kring en trälast vara livsfarlig att inandas. Det visar mätningar som utförts under 2007.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Efter bara något dygn kan luften kring en trälast vara livsfarlig att inandas. Det visar mätningar som utförts under 2007.

De senaste två åren har sju personer omkommit vid olyckor i slutna utrymmen ombord på fartyg med anknytning till Sverige. Framför allt har flera fartyg med trälaster varit drabbade. För att få mer kunskap om organiska laster startade ett svensk-kanadensiskt forskningsprojekt i fjol under ledning av Urban Svedberg (bilden) vid Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Sund­svalls sjukhus. Trävaror som massa­ved, flis och pellets undersöktes och en del resultat kom som en överraskning för forskarna.

Pelletslaster bildar dödlig koloxid
– Det som förvånande var att kolmonoxidhalten var så hög i pelletslaster och att syrehalten verkade sjunka så snabbt där massaved och flis förvarades. På bara ett dygn eller två hade luften blivit livsfarlig, säger Urban Svedberg.
Alla trälaster bildade farliga atmosfärer, men det skedde genom olika processer och med olika resultat. Där träpellets förvarades bildades den mycket hälsovådliga gasen kolmonoxid, eller koloxid som den kallas i dagligt tal. När koloxiden kommer ner i lungorna hindrar den kroppen från att tillgodogöra sig syre och därför är det inte säkert att det hjälper om en drabbad kommer ut i friska luften.

Syre och ventilation
I forskningsstudien mättes även ventilationstiden i nedgångsschakt.
Med enbart självdrag tar det cirka 26 timmar innan luften i ett trapphus som varit stängt är återställd. Ordentligt ventilationssystem krävs för att påskynda processen, men det är viktigt att aldrig ventilera under gång eftersom trälast som tillförs syre kan självantända.

Inre kvävning
– Mäter man bara syrehalten i ett utrymme kan man luras att tro att luften är ofarlig; i själva verket kanske det räcker med några andetag för att man ska bli medvetslös och dö inom ett par minuter. Det blir en slags inre kvävning, säger Urban Svedberg.
Med flis och massaved startar andra processer. Då handlar det främst om att syre förbrukas.
– Syret försvinner oerhört snabbt och enligt våra mätningar kan flis- och massavedslaster vara dödliga inom 48 timmar. Kanske är de det redan efter ett dygn, säger Urban Svedberg.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook