Dag: 17 juni, 2008

Bra folk. Det var det allra vanligaste svaret när SAN Nytt frågade sjömän i Wallenius Lines om vad som får dem att trivas ombord….
Med en kunskapsbank laddad med goda erfarenheter och stöttning av psykolog ska det allmänna välbefinnandet hos danska sjömän öka. Bakom satsningen står Sjöfartens Arbetsmiljöråd….
Händelsen visar också att det är oerhört noga med att skrovgenomföringar som kylvattenintag och liknande är ordentligt monterade. De egentliga skadorna uppkom i detta…
Utredningsenheten kan notera att ett flertal händelser inträffat på senare tid utan att ha rapporterats. Detta leder till sämre beslutsunderlag och också till ökad…
Den påvisar också betydelsen av att låta utkiken vara aktiv och delaktig i fartygets framförande och inte bara fysiskt närvarande….