Grundstötning

Den påvisar också betydelsen av att låta utkiken vara aktiv och delaktig i fartygets framförande och inte bara fysiskt närvarande.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Fartygets styrman arbetade vid datorn med annat än navigation och glömde bort att lyfta blicken för att kontrollera kursen. Några graders avdrift ledde till att fartyget grundstötte. Befälhavaren, som kom till bryggan omedelbart före grundstötningen, hann reducera farten några knop men detta var inte tillräckligt för att förhindra olyckan.
Utkiken, som också befann sig på bryggan, satt i stolen men höll inte utkik. Hade denne gjort det, hade grundstötningen säkert kunnat förhindras.

Efter grundstötningen fungerade fartygets rutiner väl med exempelvis stängning av vattentäta dörrar och branddörrar. Ett förbiseende med en knapp ledde dock till att högtalarsystemet inte fungerade som man trott. Därför fick passagerarna meddelas på annat sätt.
Till detta bidrog att knappar med helt olika funktion var likadana och placerade tätt inpå varandra. Dessutom hade den ena knappen inte kvar sin ursprungliga funktion utan skulle egentligen avlägsnats tidigare.

Händelsen visar på riskerna med att utföra andra uppgifter än de som har med navigation att göra. Den påvisar också betydelsen av att låta utkiken vara aktiv och delaktig i fartygets framförande och inte bara fysiskt närvarande.

Iu dnr 080201-07-17335

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook