Brister i inrapportering

Utredningsenheten kan notera att ett flertal händelser inträffat på senare tid utan att ha rapporterats. Detta leder till sämre beslutsunderlag och också till ökad arbetsmängd då uppgifter många gånger får jagas fram. Dessutom blir statistiken ofullständig.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Då en olycka eller allvarligt tillbud till sjöss inträffar är man skyldig att rapportera det till Sjöfartsinspektionens utredningsenhet. En sådan plikt föreligger också för all personal på Sjöfartsverket.

Utredningsenheten kan notera att ett flertal händelser inträffat på senare tid utan att ha rapporterats. Detta leder till sämre beslutsunderlag och också till ökad arbetsmängd då uppgifter många gånger får jagas fram. Dessutom blir statistiken ofullständig.

Utredningsenheten uppmanar till inrapportering enligt regelverket.
Generellt kan sägas, att om man är tveksam till om rapportering ska ske eller inte är det bättre att rapportera. Utredningsenheten står gärna till tjänst med att besvara frågor i saken.

Iu

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook