Från Insjö

Nytt i Insjö våren 2008.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

I skrivande stund finns 2.077 rapporter i sjöfartens gemensamma olycks- och tillbudsdatabas Insjö. Påfallande många av dessa är av teknisk natur och beskriver system och utrustning som plötsligt slutar att fungera och därmed ger upphov till riskfyllda situationer. Flera händelser beskriver ankare som förloras eller oavsiktligt fälls.

Arbetsgruppen för Insjö har låtit göra en informationsfilm om tillbudssystemet Insjö. Filmen är 15 minuter lång och heter Tack vare den mänskliga faktorn. Den kan utan kostnad beställas hos Sjöfartsinspektionens utredningsenhet på telefon 011-19 10 00. Den finns ännu bara på svenska men beräknas att bli textad på engelska inom en snar framtid.

Insjö

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook