Danskt projekt ska ge handfasta trivselråd

Med en kunskapsbank laddad med goda erfarenheter och stöttning av psykolog ska det allmänna välbefinnandet hos danska sjömän öka. Bakom satsningen står Sjöfartens Arbetsmiljöråd.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Med en kunskapsbank laddad med goda erfarenheter och stöttning av psykolog ska det allmänna välbefinnandet hos danska sjömän öka. Bakom satsningen står Sjöfartens Arbetsmiljöråd.

Traditionellt har arbetsmiljöinsatser på fartyg främst handlat om säkerhetshöjande åtgärder som att förhindra skador och olyckor. Vid Sjöfartens Arbetsmiljöråd – danska motsvarigheten till SAN – vill man nu satsa mer på den psykosociala miljön. Under rubriken Det goda arbetslivet till sjöss har ett projekt startat för att göra fartyg till trivsammare arbetsplatser.

Sjömän får genom intervjuer dela med sig av sina erfarenheter från lyckade insatser för att skapa bra stämning ombord. Berättelserna ska sedan sammanställas i en bok eller på en cd för att fungera som kunskapsbank för den som behöver hjälp med problemlösning.

Sjömän intervjuas
– Vi vill ta till vara den erfarenhet som finns bland sjöfolk om hur man löser problem på ett konstruktivt sätt. Vi är inte ute efter en massa klagomål och historier om hur dåligt allting är utan vi vill ha positiva berättelser om hur man gjort för att vända svåra situationer till något bra, säger Sören Böge Pedersen som leder projektet.

Inledningsvis skickade arbetsmiljörådet ut en uppmaning till alla sjömän i landet och bad dem att komma in med sina berättelser. Men efter bara två svar ändrades strategin och man började aktivt kontakta sjömän som man visste hade sådana erfarenheter som man ville belysa i projektet. Av de cirka 15 som tillfrågades ställde alla upp och intervjuerna genomfördes av en psykolog.

– Till sommaren ska alla intervjuer vara genomförda och sammanställda och då kan projektet dra igång på allvar, säger Sören Böge Pedersen.

Berättelser och verktygslåda
Bland de områden som kommer att behandlas inom projektet finns kulturella skillnader, kontakten mellan fartyg och rederi, samarbetsproblem samt konflikter och fritid. Förutom sjömännens berättelser ska en ”verktygslåda” med professionella och handfasta råd om problemlösning finnas tillgängliga.

Arbetsmiljörådet kommer också att ge kurser kring olika problemområden, arrangera temadagar och på andra sätt stötta de rederier som vill utveckla personalen och trivseln ombord. Sören Böge Pedersen tror att det är extra viktigt för rederierna att satsa på den psykosociala arbetsmiljön med tanke på den växande bristen på arbetskraft.
– Vill man behålla personalen måste man se till att de mår bra, säger han.

Linda Sundgren

Mer information om projektet finns på: www.seahealth.dk

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook