Nöjd personal i trivsam miljö lyfter hela verksamheten

Att trivas på jobbet är viktigt. Många värderar det högre än storleken på lönen, visar undersökningar. För sjömän som både bor och arbetar ombord är det extra angeläget att må bra på sin arbetsplats.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Att trivas på jobbet är viktigt. Många värderar det högre än storleken på lönen, visar undersökningar. För sjömän som både bor och arbetar ombord är det extra angeläget att må bra på sin arbetsplats.

Glenn Olsson är anställd hos skärhamnsbaserade Tarbit Shipping som opererar sex tankfartyg.
Han menar att besättningarnas välmående påverkar hela verksamheten, ”mår de inte bra så gör de heller inte ett bra jobb”. Ett sätt för rederiet att bidra till en god stämning ombord är att hålla tät kontakt med besättningen, säger Glenn Olsson.
– Det skapar förtroende. Vi har en öppen dialog och jag tror att de vågar höra av sig till oss om de får problem. Men det är också viktigt att vi ser till att det finns en bra ledning ombord som kan hantera konflikter och få de andra att trivas.

Telefon och internet
– Kontakten mellan land och fartyg under gång sköts via telefon och rederiet pratar då nästan uteslutande med befälen. Därför är ombordbesök särskilt viktiga, säger Glenn Olsson.
– Vi måste visa att vi bryr oss om alla som jobbar för oss. När vi är ombord får vi chans att prata med manskapet också.

Ett annat trivselhöjande initiativ från rederiets sida är det trådlösa bredband som de lät installera för något år sedan.
– Framför allt de yngre och elever frågar nästa direkt om vi har internet ombord. Kan de bara koppla upp sig så är de ganska nöjda, då tycker de att det är ungefär som hemma, säger Glenn Olsson.

Tarbits fartyg går med nationsblandade besättningar med framför allt svenskar och filippiner. Glenn Olsson berättar att det lett till gruppbildningar där man på frivakterna sällan umgås över nationsgränserna.
– Till skillnad från många andra rederier har vi valt att ha en gemensam mäss för svenskar och filippiner. Det är mycket som tas upp runt matbordet och därför tror vi att det är viktigt att man sitter och äter tillsammans.

Kommunikation i alla led
I Göteborg ligger det lilla familjeägda tankrederiet BRP där Björn Johansson arbetar. Även han lyfter fram bra kommunikation, både inom besättningen och mellan landkontor och fartyg, som en betydande trivselfaktor.
– Hos oss är det bara sju man på varje båt. De måste trivas och kunna arbeta bra ihop, annars fungerar det inte, säger han.
Kontakten underlättas av att fartygen kommer till Göteborg nästan varje dag. BRP har sitt kontor tio minuters bilväg från hamnen.

– Vi är ofta ombord och pratar med dem. Vi har en bra relation och många kommer också förbi oss på en fika när de är hemma på ledighet, säger Björn Johansson.

Delaktighet ökar trivseln
Något annat som han tror spelar stor roll för hur besättningen känner sig är att de får reda på vad som är på gång inom företaget. Det minskar risken för spekulationer och ryktesspridning.
– Företaget ägs av tre bröder som själva jobbat ombord och jag har själv varit till sjöss. Jag tror att det underlättar kommunikationen mellan oss eftersom vi vet vad som är viktigt när man är ombord, säger Björn Johansson.

Andra som månar om ombordanställdas väl och ve är de fackliga organisationerna. Sjöbefälsförbundets vd, Christer Themnér, tror att tillgång till trådlöst internet blir allt viktigare för sjömän.
– Jag upplever att många sätter stort värde på att kunna ha en någorlunda bra kontakt med familj och vänner där hemma. Det gör tiden ombord lite drägligare.

Att kunna träna och ha tillgång till filmer och böcker vet han också att många uppskattar, liksom en god boendemiljö.
– Vi är angelägna om en bra boendestandard. Det kan handla om en acceptabel nivå av vibrationer och buller i hytterna eller att få in dagsljus i mässen, säger Christer Themnér.

Idrott, böcker och pratstunder
Vid Sjömansservice (tidigare HKF) har man lång erfarenhet av att hjälpa sjömän att trivas ombord. Deras böcker och filmer är uppskattade liksom de idrottsevenemang som arrangeras. Men enligt enhetschef Mats Uhrfelt är det också många som bara vill sitta ner och prata en stund när ett platsombud från Sjömansservice kommer ombord.
– Särskilt på fartyg med bara ett par tre svenskar märker man att det finns ett stort behov av att få prata med oss. Den sociala kontakten verkar vara väldigt viktig.

Med korta liggtider i hamn och ISPS-koden som försvårar aktiviteter iland har det blivit viktigare för Sjömansservice att kunna hjälpa till med praktiska detaljer för att de ombord ska kunna lämna fartygen.
– I de hamnar där vi finns har vi bra kontakt med myndigheterna och har tillstånd att köra besättningarna till och från båtarna. När folk väl kommer av vill de oftast bara göra helt vanliga saker, som att gå på Clas Ohlson, säger Mats Uhrfelt.

Linda Sundgren

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook