Könsneutrala titlar i revidering av STCW-koden

Den omfattande revideringen av STCW-koden fortsätter och vid STW 39 (Sub-Committee on Standards of Training and Watchkeeping) i mars diskuterades en rad olika frågor.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Den omfattande revideringen av STCW-koden fortsätter och vid STW 39 (Sub-Committee on Standards of Training and Watchkeeping) i mars diskuterades en rad olika frågor.

En definition av motorman och matros är på gång och att manskapsbefattningar finns med i STCW-koden är nytt. Nya titlar för dessa kommer att bli AB seafarer engine och AB seafarer deck. Anledningen till detta är borttagandet av ordet motorman till en mer könsneutral titel. Även ordet seaman är ersatt av seafarer. Olika kompetenskrav för manskapsbefattningar antogs också.
Under mötet diskuterades också förslaget om behovet av en ny befattning kallad ETO (Electro Technichian Officer) som ska ha specialkunskap för att kunna laga framför allt tekniska instrument då fel på dem uppstår.

Ett förslag från Kanada om användning av simulator godtogs. Förslaget innebär att det blir möjligt att träna sjösättning av livbåt i hårt väder med hjälp av simulator.

Integrerade system ska införas
Flera länder och organisationer hade föreslagit att obligatoriska minimikrav för integrerade bryggsystem (IBS) och integrerade navigationssystem (INS) ska införas i konventionen och man enades om att föra frågan vidare till nästa möte.

Diskussionerna kring säker bemanning fortsatte också. Bland annat togs frågan om krav på minst tre nautiker på alla fartyg upp.
Norges förslag om att celester navigation (navigation med traditionella redskap typ sextant) skall tas bort ur A-koden ansågs vara för tidigt att genomföra men sköts vidare till nästa möte.
Det är i STWs Sub Committee som ändringar i STCW-koden kan påbörjas för att sedan klubbas i MSC (Maritime Safety Committee). Arbetet väntas vara klart 2010.

Karl-Arne Johansson

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook