Branschen måste ta tag i arbetsmiljöfrågorna

Sverige måste aktivt delta i alla frågor som rör arbetsmiljö så att vi fortfarande kan hävda att nationen ligger långt framme avseende regler, föreskrifter, skyddsutrustning och minst antal olyckor.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

Sverige måste aktivt delta i alla frågor som rör arbetsmiljö så att vi fortfarande kan hävda att nationen ligger långt framme avseende regler, föreskrifter, skyddsutrustning och minst antal olyckor.
Internationellt ligger Sverige skapligt till, men många stater har hängt på utvecklingen och vi hoppas naturligtvis att kunna få draghjälp av fler länder och organisationer. Tyvärr arbetar vissa länder mot införande av nya regler som skulle gynna sjömännen.

Den tekniska gruppen Goal Based Standards (GBS) som arbetar inom IMO MSC, verkar inte alls vilja ha med arbetsmiljö att göra. I två års tid har vi framfört krav på att fartyg, från första plåten, skall tillverkas med tanke på de som skall arbeta ombord. ”Javisst, det är viktigt, men hör inte riktigt hemma här så vi flyttar frågan till en annan arbetsgrupp.”

Frågan om sjömännens väl och ve har flutit runt som en punkt på olika dagordningar utan att få den status den förtjänar. Till årets IMO MSC möte har i alla fall en arbetsgrupp med namnet Human Element bildats, detta är mycket positivt.

Stiftelsen Sveriges Sjömanshus som finansiär väntar med spänning på första resultatet av forskningsprojekt inom ergonomi och arbetsmiljö där maskinrum och kontrollrum är i fokus. Resultaten från detta forskningsprojekt skall naturligtvis alla intressenter inom sjöfartsnäringen ta till sig och försöka, var och en på sitt håll, förverkliga för en positivare arbetsmiljö till sjöss.

Branschen måste också ta tag i frågan om innehåll i såväl brandkurser som farligt gods kurser. Sedan SBK (Sjöfartens Brandskydds Kommitté) lades ned har forumet för diskussioner runt allt som rör sjöfartens specifika frågor spolats.

Inom Stena har ett par maskinbefäl initierat en specialdesignad utbildning för spill och brandbekämpning av farligt gods, detta skall naturligtvis uppmärksammas – samtidigt som branschen i övrigt med Sjöfartsverket i spetsen borde tänka till.

Mikael Huss
Ombudsman på Sjöbefälsförbundet, ledamot i SAN

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook