Rapport om farliga timmerlaster

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.
Det här innehållet kommer från vår tidigare hemsida och kan därför se annorlunda ut.

trälast

Redan efter 37 timmar kan luften i lastrum och anslutande trapphus vara livsfarlig att inandas. Träpellets kan på kort tid bilda höga halter av den giftiga gasen kolmonoxid medan timmer och flis binder syre och bildar koldioxid. Det visar en forskningsstudie från Yrkes- och miljömedicinska kliniken i Sundsvall som granskat förändringar i atmosfären kring trälaster.

Slutrapport farliga trälaster (pdf, 1 mb)

Dela artikel:
Mail
Twitter
Facebook